Banksjefene ser muligheter på sikt i rolig periode