Sivil­ombudet ber depar­tement vurdere oppdrettssak i Brønnøy på nytt

foto