Det er nemlig forbud for statsansatte i Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet å eie aksjer i oljeselskaper ettersom de fører tilsyn med oljebransjen.

Det er det ikke i Sjøfartsdirektoratet, selv om forvaltningsorganet står for helse, miljø og sikkerhet for flyttbare innretninger i oljebransjen. Et eksempel på en slik innretning kan være en flyttbar borerigg som flytter fra oljefelt til oljefelt, skriver Stavanger Aftenblad.

Nå vil de imidlertid ta en ny vurdering etter flere mediesaker om habilitet.

– Det er ikke kommet føringer til oss, slik Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet har fått. Men vi vil ta en ny gjennomgang i lys av de siste ukers mediesaker om habilitet, opplyser kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus til avisa.

Ansatte har likevel vært pliktige til å registrere eventuelle sideoppdrag, altså privat næringsvirksomhet ansatte har ved siden av tilsynsjobben i direktoratet.

Aarhus opplyser at sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide ikke eier aksjer i noen selskaper Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn med.

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet er begge underlagt Olje- og energidepartementet, mens Sjøfartsdirektoratet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.