– Vi blir sendt mellom tre sykehus, og vi havner som oftest i Bodø eller Tromsø

foto