Ber politikerne om å få straffe de som tar seg rette i byggesaker