Interne stridigheter har preget partiet som gjorde et godt kommune- og fylkestingsvalg. Pengestrid og lederstil er blant områdene som har skapt splittelse i partiet, skriver NRK.

Fredagens landsstyremøte ble ingen forsonende seanse da partileder Owe Waltherzøe sammen med to sentralstyremedlemmer og fire landsstyredelegater valgte å forlate møtet.

Deres begrunnelse var ifølge en pressemelding fra INP at de ikke anerkjente landsstyremøtets legitimitet. Det bekrefter partilederen selv.

– Ja, jeg forlot Teams-møtet etter å ha gjort forsamlingen oppmerksom på at møtet er feil innkalt etter gjeldende vedtekter. Jeg forlot for å ikke gi møtet legitimitet, skriver partileder Waltherzøe i en tekstmelding til Dagbladet.

Møtet fortsatte og de resterende deltakerne rettet sterk kritikk mot partilederen i en uttalelse etter møtet.

– Det er uforenelig med partiets verdigrunnlag å opprettholde tillit til personer med verv i styrende organer, dersom disse ikke anerkjenner partiets definerte og konstituerte organer.

Videre skriver de i uttalelsen at landsstyret ikke kan akseptere at partileders negative atferd får fortsette uten konsekvenser.