Norge frikjent i menneskerettsdom om tomtefeste

foto