Får 3,7 millioner mindre fra Havbruks­fondet enn budsjet­tert

foto