Statsforvalteren opphevet politikernes avslag

foto