Diplomat sonderer mulighetene for landbasert oppdrett på Sør-Helgeland