Poli­tiker spør om trygg­hets­alarmer fungerer etter inten­sjonen