Brønnøy trenger to rektorer, en avde­lings­leder og 16 lærere