Registrene mener deres økte husleie må medregnes når de nye gebyrene settes

foto