Hatten og Hatten fikk fritak, disse ble valgt inn

foto
Kari Anne P. Hatten og Per Kåre Hatten er innvilget fritak fra politiske verv. Foto: Simon Aldra/Bård Pedersen