Helgeland rehabilitering blir korona-mottak i Sømna

foto