Avdøde i Mosjøen er obdusert, siktede fremstilles for fengsling

foto