Vil prøve statlig finansiert eldreomsorg i Brønnøy