Utbyggere har troen på sjønære leiligheter i Brønnøysund

foto