Produksjonen stengt på Skarv etter feil på brannvernsystemet

foto