FHI foreslår å vurdere flere vaksiner til smitteutsatte områder

foto