Det var 9. mai 2018 at formannskapet vedtok følgende:

«Brønnøy kommune ønsker å være en foregangskommune i Nordland og avvikler all bruk og salg av heliumballonger på offentlig areal. Samtidig oppfordrer vi våre innbyggere til å bidra til et renere Norge og å unngå kjøp av heliumballonger.»

Det var Nordland fylkeskommune som rådet kommunene til å forby heliumballonger, fordi de bidrar til plastforsøpling g fordi helium er en viktig ressurs. Heliumatomer forlater jorda og forsvinner ut i verdensrommet når de slippes ut, skriver Forskning.no. Derfor er helium, som blant annet brukes i MR-skannere i helsevesenet, en begrenset ressurs.