– Det er beklagelig med de konsekvensene dette får