Næringslunsj: Mulighetsstudie mener Helgeland kan nå 100.000 innbyggere på femten år

foto