Reisende kan måtte vente på teknisk vedlikehold

foto