Oppvekst­sjefen mener utdan­nings-unntak er ett av flere virke­middel