Luftambulansen tar med seg helikopteret til Arctic Race

foto