Tilsynsmyndighetene vurderer nå hvordan de skal følge opp varslene, skriver Aftenposten.

I en av sakene kom en henvisning fra St. Olavs hospital for videre kreftutredning først fram til Oslo universitetssykehus etter fire uker. I en annen tok det like lang tid før en henvisning kom fram til kreftpoliklinikken internt på St. Olavs. Et varsel dreier seg om en pasient med beinkreft som fikk forsinket oppfølging, et annet om en pasient som døde av slag etter sykehusinnleggelse. Enda et varsel dreier seg om 30 forsinkede laboratoriesvar, 14 av dem ble oversett.

– Samlet sett har vi fått flere alvorlige saker som kan tenkes å være knyttet til Helseplattformen, sier fylkeslege Jan Vaage.

Tilsynsmyndighetene håper nå å finne ut om forsinkelsene skyldes Helseplattformen eller rutinesvikt.

Helt siden Helseplattformen ble innført på St. Olavs hospital i november, har det vært en rekke utfordringer med journalsystemet. Helsetilsynet har allerede bedt om en redegjørelse av innføringen ettersom det fremdeles rapporteres om feil. Frp har bedt helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om det samme.

Styret i Helse Midt-Norge har vedtatt å utsette innføringen av Helseplattformen på flere sykehus i regionen. Innen 19. januar skal det legges fram en ny revidert plan for innføring og en ny milepælsplan.