Bedriftens driftsinntekter øker med 55 prosent og stopper på om lag 17 millioner kroner i 2022. Driftsresultatet skyter også fart, og ender på i underkant av 9 millioner kroner.

Resultatet før skatt er i underkant av 9 millioner kroner.

Totalt gir dette en driftsmargin på 50 prosent, som er bedre enn i 2021. Da var marginen 31 prosent.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 21 prosent, ifølge de siste SSB-tallene. I næringen eiendomsbransjen er tilsvarende snitt 30 prosent.

Fakta om Trondheim Boligutleie

Trondheim Boligutleie ble opprettet i 2018. Hovedbransjen er eiendomsutleie.

Eieren, Sannum Holding AS, tok ikke ut utbytte forrige år.

Styreleder er Rune Sannum (70).

Slik er bransjetoppen

Målt etter driftsinntekter er Trondheim Boligutleie den 99. største bedriften innen sin spesifikke bransje i Trondheim kommune.

Bedriften er også nummer 117 i Trøndelag fylke, og den 1846. største på landsbasis. Det finnes 432 selskaper i samme bransje i Trondheim.

Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn.

Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor i aktuell kommune. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.

Omsetning: 17 143 000 Driftsresultat: +50%