Selskapet omsatte for i underkant av 3,9 millioner kroner i 2022, fire prosent mindre enn i 2021. Driftsresultatet er derimot i vekst og er nå rundt regnet 500.000 kroner. Det er en stigning på 65,9 prosent.

Resultatet før skatt er også høyere enn forrige år, omtrent 500.000 kroner mot om lag 300.000 kroner.

Totalt gir dette en driftsmargin på 13,2 prosent, som er bedre enn i 2021. Da var marginen 7,6 prosent.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 20,5 prosent, ifølge de siste SSB-tallene. I næringen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting er tilsvarende snitt 8,5 prosent.

Fakta om Bokholderiet Hinna

Bokholderiet Hinna ble opprettet i 1995. Hovedbransjen er regnskap og bokføring.

Eieren, Hypericum AS, tok ikke ut utbytte siste år.

Daglig leder og styreleder er Kenneth Nilsen (50).

Slik er bransjetoppen

Bokholderiet Hinna har den 15. høyeste omsetningen i Stavanger i sin spesifikke bransje.

Det finnes 18 selskaper i samme bransje i Stavanger.

Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn.

Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor i aktuell kommune. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.

Bedriften er også nummer 78 på inntektstoppen i Rogaland, og nummer 972 på landstoppen.