Bedriftens driftsinntekter er i underkant av 871 millioner kroner i 2022, en nedgang på 48 prosent fra året før. Driftsresultatet skyter derimot fart, og ender på cirka 108 millioner kroner.

Resultatet før skatt er i underkant av 178 millioner kroner.

Totalt gir dette en driftsmargin på 12 prosent. Det er selskapets høyeste lønnsomhet noensinne.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 21 prosent, ifølge de siste SSB-tallene. I næringen bergverk og utvinning er tilsvarende snitt 50 prosent.

Fakta om Altera Knarr

Altera Knarr ble opprettet i 2011. Hovedbransjen er oljeservice.

Eieren, Knarr Llc, tok ikke ut utbytte forrige år.

Daglig leder er Martin Spencer King (43), mens Christopher Allan Brett (48) er styreleder.

Slik er bransjetoppen

Målt etter driftsinntekter er Altera Knarr den største bedriften innen sin spesifikke bransje i både Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

Bedriften er også den 18. største på landsbasis. Det finnes fire selskaper i samme bransje i Trondheim.

Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn.

Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor i aktuell kommune. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.

Omsetning: 870 927 000 Driftsresultat: +12%