– Mange kommuner sier det nå begynner å bli vanskelig å si ja til flere flyktninger fra Ukraina, sier Brenna til NTB.

Sammen med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) la Brenna fram strengere krav til fordrevne fra krigen i Ukraina. Blant annet vil regjeringen innføre botidskrav på en del av rettigheter gjennom folketrygden. Brenna viser til at dette er tilsvarende krav som ukrainske flyktninger møter i Danmark.

– Når mange kommer hit, så blir det press på mange tjenester i kommunene. Det vi gjør nå, håper vi skal fordele flyktningene jevnere mellom de nordiske landene, sier Brenna.

– Dette vil være en innsnevring av hva du vil ha rett til som nyankommen til landet. Sånn må det være for når mange kommer hit, så blir det press på veldig mange tjenester, forklarer Brenna.