Sivil­ombudet ber depar­tementet vurdere Toftøya-godkjen­ning på nytt