Mann i 80-årene erklært død etter å ha blitt funnet i sjøen i Trøndelag