Brødrepar fikk nok en gang avslag om fritak for boplikt