Brønnøy har svart sivilombudsmannen om åpenhet

foto