Vevelstad kan velge: Felles landbrukskontor med naboene i sør eller nord

foto