Demonstrasjonene organiseres av en rekke fagforeninger som sammen har startet Industriaksjonen. Målet til demonstrantene er politisk kontroll over kraftbransjen.

Hovedkravene er stans i krafteksporten når det er lite vann i magasinene, at Norge trer ut av EUs energibyrå Acer, og at det blir makspris på strøm for husholdninger og forutsigbare priser for næringslivet.

– Vi har det mest liberale markedsbaserte kraftregimet i verden. At stat og kommune dekker deler av de økte strømutgiftene holder ikke i lengden, det er å pisse i buksa for å holde varmen, sier leder for LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, i en pressemelding.

Lokale LO-lag

LO sentralt er ikke del av de ulike demonstrasjonene, men setter pris på det store engasjementet rundt strømprisene.

– Det viktigste for oss i LO er at det skal være rikelig tilgang på rimelig priset elektrisitet til både folk og industri her i landet, sier LO-sekretær Are Tomasgard til NTB.

Han understreker at rimelig strøm er nødvendig både for å beholde og utvikle eksisterende industri, og for å utvikle ny.

– Vi har vært pådriver for å få ned de høye strømutgiftene til folk, blant annet gjennom strømpakkene fra regjeringen, og dette arbeidet har høyeste prioritet framover også hos oss i LO. Det er dette som er selve grunnlaget for arbeidsplasser både nå og i tiden som kommer, sier Tomasgard.

Fakkeltog

I hovedstaden starter seansen med en samling på Jernbanetorget, før demonstrantene skal gå med fakler til Eidsvolls plass. På talerlista står blant andre partilederne Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (R), leder for Viken Sp, Brita Skallerud, og Industriaksjonens Hogne Hongset.

Det blir også arrangert demonstrasjoner i Trondheim, Fredrikstad og Bergen.

– Vi må få slutt på uforutsigbarheten for vanlige folk. Vi må ha mer politisk kontroll over strømprisen. Vanlige folk og bedrifter tåler ikke dette i lengden sier leder av LO i Bergen og Omland, Fauzia Hussain-Wiik.

Hun får støtte av Astrid Kjelsnes, som er leder for politisk utvalg i LO i Trondheim og Omegn.

– Det er helt sinnssykt at prisene på strøm skal være høyest når vi trenger det mest. Vi krever en politisk kontroll over strømprisen slik at det er mulig å drive både landbruk og industri i dette landet. Og at varme ikke er forbeholdt dem som har mest, sier Kjelsnes.