Visste du at du kan sjekke hvem som eier dine tidli­gere biler på nett hos Vegve­senet?

foto