Intensivsykepleierne slår alarm før sommerferien

foto