Befaring viser tydelig endring av vannkvaliteten i elva

foto