Da politiet inviterte til pressetreff om de nye politibåtene, opplyste de at båtene er 13,8 meter lange. Og det er lengden som nå skaper problemer for alle politidistrikter med ny båt, skriver Bergens Tidende.

I en forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler er det nemlig krav til båter som er lengre enn 12 meter. Og de nye politibåtene oppfyller ikke disse kravene.

Blant annet sier forskriften at det ikke kan være sotede ruter i båten og at den må ha en brovaktsalarm, som er en teknisk innretning som sørger for at de som fører båten, ikke sovner eller er for lenge borte.

Forskriften kom dog etter at båtene var bestilt – men har tilbakevirkende kraft.

Politiets fellestjenester (PFT), som er ansvarlige for innkjøp i politiet, har sendt et brev til politidistriktene som er berørt.

I tillegg har det vært flere innkjøringsproblemer med de nye båtene, og politibåten i Bergen måtte ligge til kai med bruksforbud på grunn av skadelige gasser.

Andre problemer har vært motorhavari, knapper på betjeningspanel som ikke virker, vannlekkasje fra tak, batteriproblemer og lekkasje fra toaletter, ifølge Politiforum.