Kirkenes lufthavn evakuert etter funn av mulige eksplosiver