112.000 nordmenn har deltatt i studien hvor forskere har sammenlignet hukommelsen før og etter koronainfeksjon.

– Hovedfunnet vårt er at hukommelsesproblemene ikke blir bedre med tiden hos alle, sier Arne Søraas til Aftenposten.

Søraas har ledet studien og anslår at 0,5 til 2 prosent kan ha store plager. Det kan betyr at opptil 40.000 nordmenn har slitt eller sliter mye med hukommelse og konsentrasjon som følge av covid-19.

Hos noen er hukommelsen like dårlig tre år etter koronainfeksjon. Studien er publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

– Nå når et av verdens viktigste forskningstidsskrifter publiserer en norsk studie som viser at mange får langvarige hukommelsesproblemer, håper jeg at myndighetene følger med og tar funnene våre på alvor, sier Søraas.