Fiskeridirektoratet fraråder ny oppdrettslokalitet for torsk

foto