På ferjesambandet Tjøtta-Forvik er avganger på lokalruta med ferja «Tjøtta» innstilt, melder Nordland fylkeskommune.

Dette skyldes ifølge trafikkmeldingen tekniske problemer på ferja.

Fra og med avgangen fra Tjøtta klokken 10.50 er ruten gjenopptatt, men cirka 30 minutter forsinket.

Denne siste driftsmeldingen kom cirka 10 minutter etter en melding som oppga at problemene ville vedbare til klokken 15.15. Saken er nå endret i tråd med at ruten er gjenopptatt.