Fikk oversvøm­melse på forsam­lings­huset på Gimle