Saksbehandling i Brønnøysundregistrene har blitt hundre tusen ganger raskere