Sjetteklassingene ved BBU lager sin egen påskekrim

foto