TTS bes sjekke for kvikkleire før ladetårn kan settes opp

foto