Regjeringens krisepakke: opphever flypassasjeravgiften og mer til kommunene

foto